Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Praca kierowcy w porze...

Praca kierowcy w porze nocnej

Praca w godzinach nocnych to forma zatrudnienia, która obejmuje wykonywanie obowiązków zawodowych w godzinach, które są uważane za nocne. Według ustawy o czasie pracy kierowców pora nocna to okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00. Definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy.

Ile może pracować w nocy kierowca ciężarówki i kierowca pojazdu do 3.5 tony?

Jeżeli kierowca pracuje w nocy, co obejmuje zarówno okres prowadzenia pojazdu, jak i inne obowiązki. Suma czasu tej pracy nie może przekroczyć 10 godzin między poprawnie zrealizowanymi przerwami dziennymi.

Przedsiębiorca ma swobodę ustalania 4-godzinnego okresu, który będzie traktowany jako praca kierowcy w porze nocnej. Okres musi mieścić się w ramach godzin od 00:00 do 07:00. Ważne jest, aby taki okres był dokładnie określony w regulaminie firmy lub umowie zawartej z kierowcą.

pora nocna kierowcy

Co zalicza się do godzin pracy w porze nocnej?

Do obliczenia czasu pracy wlicza się zarówno czas prowadzenia pojazdu, jak i inne obowiązki zawodowe.  Przy czym okresy przerw oraz czas pozostawania w gotowości nie są uwzględniane w obliczeniach.

Warto zaznaczyć, że zgodnie z przepisami zawartymi w art. 6 i 7 ww. ustawy, czas pracy kierowcy obejmuje okres od rozpoczęcia do zakończenia wykonywania wszystkich zadań związanych z przewozem drogowym. To obejmuje m.in. prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, pomoc pasażerom przy wsiadaniu i wysiadaniu, działania spedycyjne, codzienną obsługę pojazdów i przyczep, oraz inne czynności niezbędne do wykonania zadań służbowych lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i mienia, włączając w to formalności administracyjne oraz utrzymanie pojazdu w czystości.

Nie wlicza się czasu dyżuru do czasu pracy kierowcy, o ile w trakcie dyżuru kierowca nie wykonywał żadnych czynności związanych z pracą, nie miał nieuzasadnionych postojów podczas prowadzenia pojazdu, nie przechodził dobowego nieprzerwanego odpoczynku ani nie miał przerw w pracy, o których mówi art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Przepis ten stanowi, że „do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym może być stosowany, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Przykładem jest system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy wciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Gdy kierowca wykonuje przewozy regularne, przerwa może trwać nie dłużej niż 6 godzin, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nie przekracza 7 godzin”.

Reasumując, do 10 godzin w porze nocnej zalicza się tylko czas jazdy i innej pracy. Przerwy i dyspozycja nie zaliczają się do czasu pracy kierowców.

godziny nocne

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nocnych?

Pracownik może odmówić pracy w godzinach nocnych, gdy jest to uzasadnione przepisami kodeksu pracy. Zgodnie z regulacjami tego prawa, praca w nocy jest zabroniona dla osób niepełnoletnich (pracowników młodocianych). Dotyczy to także kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych oraz rodziców opiekujących się dziećmi do lat 4.

Natomiast w pozostałych przypadkach praca w godzinach nocnych jest dozwolona. Nie jest wymagane specjalne uzasadnienie ze strony pracodawcy, nawet jeśli jest wykonywana w sposób ciągły przez jednego pracownika.

Jaki przysługuje dodatek za nadgodziny w porze nocnej?

Kiedy nadgodziny zdarzają się w godzinach nocnych, pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie jest w wysokości 100%, a także dodatek za pracę w nocy.

jazda nocą

Jaka jest kara za przekroczenie dopuszczalnego czasu pracy w porze nocnej?

Przekraczanie przez kierowców maksymalnego dozwolonego limitu godzin pracy w czasie nocnym może mieć poważne konsekwencje dla przedsiębiorców. W ustawie o transporcie drogowym znajduje się zestawienie kar, które nakłada się w przypadku przekroczenia maksymalnego dziennej ilości pracy. Przy czym , jeśli praca ta wynosi 10 godzin i jest wykonywana w godzinach nocnych.

– o czas do 1 godziny – mandat w wysokości 50 złotych,

– powyżej 1 godzin, ale poniżej 3 godzin – mandat w wysokości 100 złotych oraz kwalifikacja jako poważne naruszenie,

– każda rozpoczęta godzina powyżej 3 godzin – mandat w wysokości 200 złotych oraz kwalifikacja jako poważne naruszenie.

Nałożenie takiej kary na przedsiębiorstwo może skutkować utratą dobrej reputacji.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA