Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Przerwanie odpoczynku

Przerwanie odpoczynku

Zgodnie z wytyczną nr 3 rozporządzenia WE 561/2006, kierowca ma możliwość krótkiego przerwania odpoczynku, jednakże istnieje ryzyko, że służby kontrolne, takie jak ITD, mogą nie uznać tego za odpowiednio zrealizowany i kompletny odpoczynek.

Wytyczna nr 3 do rozporządzenia nr 561/2006 umożliwia kierowcy przerwanie odpoczynku, przesunięcie pojazdu i kontynuowanie tego odpoczynku bez konieczności ponoszenia kar, pod warunkiem spełnienia trzech warunków. To może się zdarzyć w różnych miejscach, takich jak przejście graniczne, terminal podczas załadunku lub rozładunku przez inną osobę, oczekiwanie na załadunek lub rozładunek, na parkingu czy w innych sytuacjach. Istnieją więc pewne wyjątki, które zezwalają kierowcy na przerwany odpoczynek.

Czy istnieje możliwość przerwania odpoczynku dobowego w celu przestawienia pojazdu? Kiedy kierowca może przerwać odpoczynek tygodniowy? Czy przerwanie dziennego lub tygodniowego odpoczynku bądź przerwy stanowi naruszenie przepisów? Jakie są nadzwyczajne okoliczności, które usprawiedliwiają przerwane odpoczynki dzienne i odpoczynki tygodniowe? Kiedy właściwy organ może dać kierowcy polecenie przestawienia pojazdu? Na te pytania odnajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule.

 

Kiedy kierowca może przerwać dzienny lub tygodniowy odpoczynek?

Wymagane są konieczne, niespodziewane i wyjątkowe sytuacje, w których można przerwać odpoczynek w celu przestawienia pojazdu. Takie okoliczności mogą obejmować sytuacje, takie jak specjalne instrukcje dotyczące ustąpienia miejsca pojazdom o dużych gabarytach, przemieszczenie pojazdu na terenie terminalu, parkingu lub w strefie przygranicznej, pożar innego pojazdu na parkingu lub zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i ładunku, konieczność dostosowania pojazdu dla uprzywilejowanych pojazdów, i tym podobne. Kluczowe jest, aby sytuacja była obiektywna, co oznacza możliwość udowodnienia i sprawdzenia, czy rzeczywiście miała miejsce.

Przemieszczenie pojazdu jest tylko na polecenie właściwego organu (jak policja, straż pożarna, organy administracji drogowej, celnik) lub pracownika terminalu, który ma prawo wydawać takie rozkazy. Kierowca może uznać pracownika parkingów i terminali za osobę uprawnioną do wydania takiego polecenia, o ile jest ubrany w odblaskową kamizelkę i kieruje ruchem pojazdów na terenie terminalu.

 

Jak zrobić opis naruszenia?

Aby uniknąć kary z powodu przerwania odpoczynku, kierowca powinien spisać zdarzenie na wydruku z tachografu lub na odwrocie wykresówki, odnosząc się do wytycznej nr 3. Ten opis należy sporządzić natychmiast po przerwaniu odpoczynku lub przestawieniu pojazdu. Dlatego w przypadku korzystania z tachografu cyfrowego, kierowca powinien od razu wygenerować wydruk po zaistniałej sytuacji i opisać ją.

Przykładowy zapis powinien mieć następującą treść:

Korzystając z wytycznej nr 3 z rozporządzenia WE nr 561/2006, zdecydowałem się przerwać odpoczynek na krótko, około 3 minut, o godzinie 11:34. Zmieniłem położenie pojazdu na parkingu, aby umożliwić przejazd dla pojazdu o nadzwyczajnych gabarytach.

Lub:

Zgodnie z wytyczną nr 3 z rozporządzenia WE nr 561/2006, postanowiłem przerwać odpoczynek na krótko, przez około 5 minut o godzinie 13:58. Otrzymałem przez właściwy organ polecenie przestawienia pojazdu na inną bezpieczną przestrzeń parkingową z powodu pożaru innego pojazdu.

Wskazane byłoby, aby każdy taki opis został potwierdzony przez organ, który nakazał przestawienie pojazdu. Potwierdzenie takie może przyjąć formę adnotacji lub pieczątki pod opisem dokonanym przez kierowcę. Jednakże w praktyce zdobycie takiego potwierdzenia jest trudne, a czasem wręcz niemożliwe ze względu na szybkie tempo wydarzeń i rzadko udaje się to osiągnąć.

Warto pamiętać, że organ będzie stosował wytyczne jedynie wtedy, gdy zostaną one wyraźnie przywołane przez kierowcę. Jeśli nie znajdzie się opis na wykresówce lub wydruku, służby kontrolne mogą nałożyć karę, nawet jeśli kierowca podczas kontroli wyjaśni, że przestawił pojazd i uzasadni przerwanie odpoczynku.

przerwa kierowcy

Czy „młotki”(praca inna) przerywają pauzę?

Według aktualnie obowiązujących przepisów, wykonywanie czynności oznaczonych symbolem graficznym „młotka” podczas przerwy kierowcy skutkuje przerwaniem tego okresu odpoczynku dziennego lub tygodniowego. Dlatego jeśli kierowca wykona jakąkolwiek aktywność „innej pracy” podczas przerwy, na przykład przekracza granicę kraju, to przerwa ta zostanie przerwana i zakończona.

 

Jakie konsekwencje grożą za przypadek przerwania odpoczynku?

Według taryfikatora:

 1. Skrócenie regularnego okresu odpoczynku:

  • do 1 godziny – 100 zł;

  • od 1 godziny do 2 godzin i 30 minut – 200 zł;

  • od 2 godzin i 30 minut za każdą rozpoczętą godzinę – 350 zł.

 1. Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego odpoczynku:

  • skrócenie do 1 godziny – 150 zł;

  • od 1 godziny do dwóch godzin – 350 zł;

  • od 2 godzin, za każdą rozpoczętą godzinę – 550 zł.

 1. Skrócenie skróconego odpoczynku dziennego, w obu przypadkach (załogi jednoosobowej i kilkuosobowej):

  • do 1 godziny – 150 zł;

  • od 1 godziny do 2 godzin – 350 zł;

  • powyżej 2 godzin, za każdą rozpoczętą godzinę – 550 zł.

 1. Skrócenie tygodniowego odpoczynku po kolejnych 12 okresach 24 godzin:

  • do 2 godzin – 150 zł;

  • od 2 do 4 godzin – 300 zł;

  • powyżej 4 godzin, za każdą godzinę – 400 zł (bardzo poważne naruszenie).

 1. Przekroczenie 12 kolejnych okresów 24-godzinnych, po wykonaniu regularnego tygodniowego odpoczynku:

  • do 3 godzin – 150 zł;

  • od 3 do 12 godzin – 300 zł;

  • od 12 godzin, za każdą godzinę – 400 zł (bardzo poważne naruszenie).

 

Czy można wyjąć kartę z tachografu nie przerywając pauzy?

Jasne, karta kierowcy umieszczona w gnieździe tachografu cyfrowego rejestruje aktywności kierowcy, takie jak przerwy. W związku z tym, jest oczywiste, że po wyjęciu karty rejestracja odpoczynku zostanie przerwana/zatrzymana.

 

Ile wynosi przerwa dobowa w pracy?

Pracownik ma prawo do minimum 35 godzin ciągłego odpoczynku w każdym tygodniu, z czego co najmniej 11 godzin powinno stanowić nieprzerwany odpoczynek dobowy.

Regulacje dotyczące czasu pracy kierowcy pozwalają na rozdzielenie długiej przerwy dobowej. Jeśli najpierw odbywa się minimum 3 godziny przerwy, a następnie co najmniej 9 godzin odpoczynku, to jest to uznawane za standardowy odpoczynek, zwany „jedenastką”.

 

Ile wynosi tygodniowy odpoczynek?

Regularny odpoczynek wynosi 45h. Regularne i skrócone odpoczynki można wykonywać na zasadzie szachownicy 24 / 45 / 24 / 45 – odpoczynki należy odebrać. Odebrać należy brakującą ilość godzin do 45h. Odbiór należy wykonać do 3 tygodnia po tygodniu następującym, nie licząc zaczętego już tygodnia.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasie pracy kierowców, zajrzyj do naszego artykułu.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA