Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy

W tym artykule zostanie poruszony temat świadectwa kierowcy czyli tak zwanego różowego dokumentu. Będzie można się dowiedzieć; kogo dotyczy temat świadectwa kierowcy? Jakie dokumenty są potrzebne do wydania świadectwa kierowcy? Jaka instancja wydaje świadectwo kierowcy? Do czego kierowcy potrzebne jest świadectwo kierowcy? Czy jest możliwe wykonywanie pracy przez kierowcę bez posiadania świadectwo kierowcy? Ile się czeka na wydanie świadectwa kierowcy ?

Świadectwo kierowcy co to takiego i do kogo należy ?

Tak zwany potocznie ”różowy papier” stanowi dokument będący poświadczeniem, że kierowca spoza Unii Europejskiej jest zatrudniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świadectwo kierowcy jest potrzebne cudzoziemcom do wykonywania przewozów drogowych na terenie państw należących do Unii Europejskiej.

Dokument ten należy do przewoźnika, oddaje on go kierowcy do „użytku”, by ten mógł je okazać w razie kontroli. Jeżeli obywatel spoza Unii Europejskiej zmieni pracodawcę, to świadectwo traci moc, a nowa firma jest zobowiązana do wystąpienia o nowy dokument. Poprzedni pracodawca zaś odsyła świadectwo kierowcy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego z opisem z jakiego powodu jest odesłane.

Przedsiębiorca przechowuje w firmie wypis z świadectwa kierowcy. O wszelkich zmianach dotyczących danych należy informować Główny Inspektorat Transportu Drogowego niezwłocznie po wystąpieniu zmian. Po ustaniu stosunku pracy oba blankiety świadectwa należy odesłać w ciągu 28 dni.

Kto wydaje świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy w Polsce wydaje GITD w Warszawie. Od złożenia wniosku o wydanie świadectwa kierowcy urząd ma do miesiąca czas, aby rozpatrzeć wniosek. Należy pamiętać, że w wyjątkowych sytuacjach czynność ta może się wydłużyć. Główny Inspektor Transportu Drogowego może również wydać odmowe. W przypadku odmowy mamy możliwość wysłania pisma z prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy. Koszty związane z wydaniem świadectwa są zależne od tego na ile lat chcemy, aby dokument został wydany.

opłata za świadectwo

 

Kogo dotyczy temat świadectwa kierowcy

Każdy kierowca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego UE ani rezydentem długoterminowym, a chce pracować w przedsiębiorstwie na terenie Polski oraz innych państwie członkowskim unii europejskiej; musi posiadać świadectwo kierowcy. Dotyczy to kierowców do 3.5t jak i powyżej. Obecnie też cudzoziemiec zatrudniony na stanowisku kierowcy chcąc wyrobić sobie kartę pobytu również musi przedstawić świadectwo kierowcy.

Świadectwo kierowcy jest potrzebne przede wszystkim osobom na stanowisku kierowcy w transporcie drogowym międzynarodowym. Wykonywanie przez kierowcę spoza Unii Europejskiej przewozu międzynarodowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej bez ważnego świadectwa kierowcy wiąże się z karami. Za wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowcę spoza Unii Europejskiej nieposiadającego ważnego świadectwa kierowcy; przedsiębiorcy grozi kara w wysokości 5000 zł. Kara taka grozi w przypadku kontroli w Polsce. Kary za granicą mogą być o wiele wyższe.

Jak zdobyć świadectwo kierowcy

Czas przejść do konkretów. Wiedząc już co to świadectwo kierowcy oraz gdzie składać wniosek czas przejść do najważniejszego czyli jak zdobyć świadectwo kierowcy? Jakie dokumenty musimy skompletować przy zatrudnieniu kierowcy spoza UE? Składanie niezbędnych formalności dla kierowcy do 3.5t oraz kierowcy powyżej 3.5t różni się jednym aspektem. Zaczniemy od tej różnicy.

Świadectwo kwalifikacji kierowcy

różowy papier

 

Kierowca pojazdów powyżej 3.5t spoza unii europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 w prawie jazdy nie ma wymogu wyrabiania dodatkowo karty kwalifikacji. Niestety, jeśli kierowca nie posiada wpisu w prawie jazdy, musi dodatkowo wyrobić kartę kwalifikacji zawodowej. Na ten temat znajdziesz oddzielny artykuł na naszej stronie. W skrócie, jeśli cudzoziemiec ma polskie prawo jazdy nie ma wymogu dodatkowego dokumentu; w innym przypadku musi złożyć wniosek o wydanie karty kwalifikacji z aktualnym wpisem kodu 95. Do zdobyć karty kwalifikacji kierowcy należy mieć ważne szkolenie okresowe oraz kurs na kod 95.

Dokumenty niezbędne do otrzymania świadectwa kierowcy

Chcąc ubiegać się o świadectwo kierowcy należy skompletować niezbędne w tym celu dokumenty -załączniki do naszego wniosku o wydanie świadectwa kierowcy. W tej części artykułu zostaną one wymienione i w skrócie opisane.

Licencja wspólnotowa

Dokument ten na wniosek przedsiębiorcy i po spełnieniu wymagań wydaje GITD w Warszawie. Aby uzyskać licencję wspólnotową, musisz posiadać także zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Brak licencji wspólnotowej jest jednoznaczny z z tym iż nie możemy ubiegać się o świadectwo kierowcy. Nie możemy też działać na rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym tak zwany druk ZZ. Jest to dokument potwierdzający, że dany przedsiębiorca zatrudnia danego kierowcę spoza unii europejskiej. Druk ten zmienił się od 1.07.2023r. Należy na nim uzupełnić również informację na jakiej podstawie zatrudniamy cudzoziemca w ten sposób potwierdzamy jego legalny pobyt i zatrudnienie. Druki ZZ mamy dwa, inny dla kierowców do 3.5t i to będzie ZZSKM oraz powyżej 3.5t ZZSK. Druki są dostępne na stronie GITD.

 

druk do świadectwa

Nasz kierowca cudzoziemiec musi posiadać dokumenty potwierdzające legalny pobyt aby mógł legalnie pracować. Musimy go zgłosić do Urzędu pracy lub do Wojewody w zależności od dokumentu potwierdzającego legalny pobyt. Dokumenty różnią się też w zależności od tego jakie jest obywatelstwo kierowcy. Osoba z Ukrainy będąca na mocy specustawy wystarczy złożyć powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W innych przypadkach mamy do czynienia z Oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

oswiadczenie cudzoziemca

 

Orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne

Następnym dokumentem jest orzeczenie lekarskie ( kierowca powyżej 3.5t nie musi mieć załączanego gdyż ma kartę kwalifikacji kierowcy co już jest też potwierdzeniem, że orzeczenia posiada). Orzeczenie lekarskie koniecznie musi posiadać dwie pieczątki. Jedna z nich to jaki lekarz wykonał badanie a druga potwierdzająca , że jest to lekarz medycyny z uprawnieniami do wykonywania badań dla kierowcy zawodowego. Mając orzeczenie lekarskie to i również potrzebne jest orzeczenie psychologiczne, tu wystarczy jedna pieczątka.

Dodatkowe dokumenty

Dodatkowo potrzebujemy dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne. W tym przypadku albo idziemy do ZUS po oryginał zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Innym rozwiązaniem jest pobranie internetowo przez np. księgowa zgłoszenia potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy. Należy pobrać wraz z zawiadomieniem potwierdzającym wysyłkę do ZUS dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy na dokumencie wygenerowanym musi być status przetworzone.

 

Do wniosku należy dołączyć także kserokopię dokumentu tożsamości w przypadku cudzoziemców jest to pierwsza strona z paszportu z danymi kierowcy. Dodatkowo  załączamy również kserokopię prawa jazdy, awers i rewers.

do wyrobienie świadectwa

Potrzebujemy również dowód uiszczenia opłaty. Jak już pisałam prędzej mamy możliwość wyboru na ile lat chcemy świadectwo i od tego zależy kwota jaka musimy zapłacić na wskazany rachunek bankowy.

 

No i najważniejsze, musimy mieć wypełniony odpowiedni wniosek o wydanie świadectwa kierowcy. Mamy dwie możliwości SK1 dla pojazdów powyżej 3.5t oraz SKM1 dla pojazdów poniżej 3.5t.

świadectwo kierowcy

Gdzie wysyłamy dokumenty? 

Dokumenty wysyłamy do GITD:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

 

Co jeśli dostaniemy odmowe ?

W niektórych sytuacjach Główny Inspektor Transportu Drogowego może dać nam odmowę na wydanie świadectwa kierowcy lub wysłać nam informację, że nasz wniosek jest niekompletny. W przypadku odmowy, możemy od tej decyzji się odwołać. Co do niekompletnego wniosku po dostaniu takiej informacji mamy możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów/danych.

Na stronie internetowej GITD możemy sprawdzić status naszego wniosku https://infomat.gitd.gov.pl/. Do sprawdzenia statusu potrzebujemy nip firmy.

Numer teczki-znajduje się na potwierdzeniu wydania dokumentów lub dokumentach finansowych przesyłanych do Państwa. Należy wpisać cały numer – z literami/znakami poprzedzającymi.

Numer blankietu znajduje się w dolnym rogu licencji wspólnotowej głównej (nie jest to wypis). Należy wpisać wyłącznie liczbę – bez liter i zer poprzedzających numer.

 

GITD może tez poprosić nas o uzupełnienie informacji. W przypadku gdy czegoś będzie brakować lub jakiś dokument będzie słabo czytelny wtedy nasz wniosek będzie miał status niekompletny.

Jeśli zaś po sprawdzeniu na stronie będzie widnieć status kompletny lub świadectwo wydane wtedy zostaje nam czekać na kuriera z dokumentami.

status świadectwa

Świadectwo kierowcy na B2B

Świadectwo kierowcy musi mieć też kierowca cudzoziemiec na własnej działalności, jeśli będzie świadczył usługi dla innego przedsiębiorcy na jego licencji wspólnotowej. W tym przypadku część załączników ulega zmianie. Nadal potrzebujemy kopię licencji wspólnotowej firmy/ przedsiębiorcy, który będzie zlecał transport międzynarodowy kierowcy na własnej działalności. 

Kierowca na samozatrudnieniu świadczący usługi transportowe dla innej firmy potrzebuje załączyć do wniosku wykaz z CIDG o prowadzonej działalności i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne. Również, gdy osoby spoza Unii Europejskiej zakładają wspólnie działalność -spółkę i jednocześnie będą jeździć; też maja obowiązek posiadać świadectwa kierowcy.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi spółkę i jest kilku właścicieli, a każdy z nich jest kierowcą; to również muszą posiadać świadectwo kierowcy. Załączniki również się nieco różnią.

 

Z ciekawostek, jeśli zgubimy świadectwo kierowcy, bądź ulegnie zniszczeniu możemy ubiegać się o duplikat. Dokładnie występujemy o wtórnik świadectwa kierowcy i tu składamy wniosek SK4 wraz z załącznikami.

W przypadku gdy zgłaszamy zmiany wtedy używamy dokumentu SK3. Polecamy zaglądanie na naszą stronę z artykułami. W swojej ofercie mamy usługę doradztwa ale również pomocy w zebraniu odpowiednich dokumentów i wypełnieniu wniosków.

cudzoziemiec

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA