Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
  1. Trans Expert
  2. Blog
  3. Tachografy- w jakich pojazdach...

Tachografy- w jakich pojazdach są obligatoryjne ?

Tachograf to urządzenie montowane w pojazdach, szczególnie w samochodach ciężarowych i autobusach. Służy do rejestrowania różnych parametrów związanych z ruchem pojazdu oraz pracą kierowcy.

Tachografy są ważnym narzędziem w monitorowaniu czasu pracy kierowców i  przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy. Urządzenie to pozwala na kontrolę odpoczynków kierowców oraz ich bezpieczeństwa. Istnieją różne rodzaje tachografów, w tym tachografy analogowe i cyfrowe, które różnią się sposobem rejestracji i przechowywania danych.

Jakie są funkcje tachografu?

Najważniejszymi funkcjami tachografu są:

Rejestracja czasu jazdy: Tachograf rejestruje czas, w którym kierowca prowadzi pojazd. Zapisywane są okresy jazdy oraz okresy postoju.

Urządzenie monitoruje prędkość pojazdu w trakcie ruchu i rejestruje ją w odpowiednich interwałach czasowych.

 Tachograf mierzy ilość przejechanych kilometrów w trakcie podróży.

Tachograf rejestruje nie tylko czas jazdy, ale także inne okresy pracy kierowcy. Są to m.in  takie jak załadunki oraz rozładunki, czas oczekiwania na przejściu granicznym czy obsługa pasażerów.

Archiwizacja danych: Dane rejestrowane przez tachograf są archiwizowane na specjalnych kartach lub w pamięci urządzenia, co umożliwia ich późniejszą analizę i kontrole.

kara za manipulacje

W jakich pojazdach wymagany jest tachograf?

Obowiązek posiadania tachografu jest w:

– wszystkich nowych pojazdach masie przekraczającej 3,5 tony, jeśli są przeznaczone do transportu ładunków,

– busach pasażerskich, na których pokładzie znajduje się więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą).

Przepisy europejskie w transporcie drogowym wymagają wymiany tachografów w konkretnych terminach dla konkretnych samochodów. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Montaż tachografów Smart .

Przewożenie busami o DMC do 3,5 tony nie wymaga korzystania z tachografów. Jednakże, jeśli przyczepisz przyczepę do busa i całkowite DMC zespołu przekroczy 3,5 tony, to będzie obowiązkowe zastosowanie tachografu. Należy jednak pamiętać, że kierowca z prawem jazdy kat. B nie może jeździć z przyczepą, gdy łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów przekracza 4250 kg.

Jeśli planujesz działać w transporcie drogowym za pomocą busa, będziesz musiał posiadać odpowiednie uprawnienia, takie jak zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przypadku zarobkowych przewozów krajowych. Konieczne jest ponadto posiadanie licencji transportowej lub zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, w zależności od rodzaju transportu, który będziesz realizować.

Podsumowując, można stwierdzić, że do połowy 2026 roku przewozy wykonywane wyłącznie samym busem o DMC od 2,5 do 3,5 tony nie będą podlegać obowiązkowi korzystania z tachografów. Jednakże, jeśli te przewozy mają charakter międzynarodowy i są wykonywane w celu zarobkowym, konieczne będzie uzyskanie licencji wspólnotowej.

Kiedy nie jest wymagany tachograf?

Tachograf nie jest wymagany w następujących pojazdach:

– transportujących pasażerów na stałych trasach, przy czym ta trasa nie przekracza 50 kilometrów,

– w których maksymalna prędkość nie przekracza 40 kilometrów na godzinę,

– należących do sił zbrojnych, służby obrony cywilnej, straży pożarnej, służb porządku publicznego lub są wynajmowane przez te służby bez obecności kierowcy,

– wykorzystywanych w celach niekomercyjnego transportu humanitarnego lub pojazdach służący do prowadzenia działań ratunkowych,

– dedykowanych o specjalnym przeznaczeniu, wykorzystywanych w celach związanych z opieką zdrowotną,

– specjalistycznych pojazdach pomocy drogowej, które działają w zasięgu 100 kilometrów od bazy przedsiębiorstwa,

– używanych do testów drogowych w celu doskonalenia technologii lub do celów rozwoju technicznego,

-pojazdach lub zespołach pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony używanymi do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy, lub dostawy rzeczy wyprodukowanych metodami rzemieślniczymi,

– w których maksymalna dozwolona masa całkowita nie przekracza 7,5 tony i są wykorzystywane do niekomercyjnego przewozu drogowego towarów,

– pojazdach o specjalnym statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, w którym są używane, wykorzystywanych do niekomercyjnego przewozu pasażerów lub towarów.

TACHO

Co grozi za brak tachografu?

Należy podkreślić, że za brak tachografu cyfrowego grozi kara w wysokości 10 000 złotych.

Co grozi za manipulacje przy tachografach cyfrowych?

Za manipulacje przy tachografach cyfrowych kierowcy grozi nie tylko mandat. Możliwe jest także zabranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy przez funkcjonariuszy policji lub GITD.

Co zrobić w przypadku, gdy tachograf ulegnie awarii?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), odpowiedzialność za usunięcie usterki spoczywa na firmie transportowej. Jednak właściciel lub mechanik nie może dokonać naprawy samodzielnie. Naprawa jest możliwa wyłącznie u zatwierdzonego instalatora lub w zatwierdzonym warsztacie.

 

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA