Generic selectors
Tylko dokładne wyniki
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
post
page
 1. Trans Expert
 2. Blog
 3. Oznaczenia aktywności w tachografie

Oznaczenia aktywności w tachografie

Tachografy cyfrowe to urządzenia służące do rejestrowania aktywności kierowcy pojazdu. Są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach oraz do przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Jeśli chcesz poznać naszą partnerską sieć tachografów cyfrowych zapraszamy na stronę

Piktogramy zostały wprowadzone z powodu konieczności jednolitego wyświetlania komunikatów na tachografach. Dodatkowo niezależnie od języka obsługi oraz ograniczonej przestrzeni na wyświetlaczu czy wydrukach. Ich znajomość jest bardzo ważna. Zrozumienie ich jest kluczowe dla kierowcy, umożliwiając obsługę dowolnego tachografu bez względu na wybrany język. Dodatkowo, wszystkie komunikaty na wyświetlaczu stają się bardziej czytelne dzięki piktogramom. Ręczne wprowadzanie danych odbywa się także za pomocą tych grafik. Wszelkie wydruki z tachografu czy karty, niezależnie od ich rodzaju czy treści, wyposażone są w piktogramy zamiast opisów w konkretnym języku.

 • Co jest powodem wprowadzenia piktogramów?
 • Jak wyglądają symbole cyfrowego tachografu?
 • W jaki sposób rejestrować czas jazdy?
 • Jak wygląda obsługa tachografu cyfrowego?

Między innymi na te pytania poznasz odpowiedź w dalszej części artykułu.

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tachografu cyfrowego, zapraszamy do zapoznania się z artykułem.

 

Co to są aktywności kierowcy w tachografie cyfrowym?

Aktywności kierowcy w tachografie to różnego rodzaju czynności wykonywane przez kierowcę w trakcie pracy, które są rejestrowane przez urządzenie. Mogą to być takie czynności jak jazda, przerwy, odpoczynek, czas pracy, czas odpoczynku, czas oczekiwania, operacje załadunku i rozładunku.  Jak również inne czynności wykonywane w trakcie wykonywania zadań związanych z transportem. Te aktywności kierowcy są rejestrowane i przechowywane w tachografie. Służą one do monitorowania czasu pracy i odpoczynku kierowcy zgodnie z przepisami prawnymi.

Podstawowe aktywności (podstawowe piktogramy) kierowcy to:

 • Odpoczynek – nazywany też symbolem przerwy, obejmuje przerwy w trakcie pracy oraz znormalizowane dzienne lub tygodniowe okresy wypoczynku.
 • Czas dyspozycyjności – to czas, kiedy kierowca nie pracuje aktywnie, ale jest dostępny do podjęcia pracy w dowolnym momencie.
 • Czas jazdy – Symbol ten jest wykorzystywany do identyfikacji kierowcy, wskazując, że w danym momencie osoba ta prowadzi pojazd w ramach swojej pracy.
 • Inny czas pracy – Zalicza wszystkie inne obowiązki kierowcy, które nie obejmują konieczności prowadzenia pojazdu, jak  załadunek lub rozładunek towarów.

Odpowiednie symbole tachografu cyfrowego to:

 • łóżko dla odpoczynku,
 • przekreślony kwadrat dla dyspozycyjności,
 • kierownica dla czasu jazdy
 • młotki dla innego czasu pracy.

Powodem wprowadzenia piktogramów było ujednolicenie wszelkich komunikatów prezentowanych przez tachograf. Niezależnie od języka obsługi oraz od ograniczonej przestrzeni do wyświetlania komunikatów treściowych.

Aktywności kierowcy w tachografie

 

Kiedy należy używać pracy innej w tachografie cyfrowym?

Termin „innej pracy” w transporcie obejmuje aktywności, które nie polegają na prowadzeniu pojazdu zgodnie z dyrektywą 15/2002/WE. Podczas wykonywania „innej pracy”, kierowca pozostaje na stanowisku pracy, jest dostępny dla pracodawcy i poświęca swój czas na czynności związane z transportem drogowym. Takie jak załadunek i rozładunek, prace konserwacyjne, nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem, załatwianie formalności administracyjnych z policją czy celnikami itp.

Kierowcy, którzy wykonują czynności zaliczane do „innej pracy”, nie mogą pracować bez przerwy dłużej niż przez sześć kolejnych godzin. Przepisy nakładają na nich obowiązek przerwy trwającej 30 minut, jeśli ich czas pracy wynosi od 6 do 9 godzin, lub 45 minut, jeśli przepracowali minimum 9 godzin. Te przerwy mogą być podzielone na co najmniej 15-minutowe okresy wykorzystane w trakcie lub bezpośrednio po pracy. Istotne jest, aby kierowca zrealizował trzydzieści minut przerwy przed upływem sześciu godzin pracy. Nawet jeśli w tym czasie nie prowadził pojazdu, lecz wykonywał inne czynności związane z transportem.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czasie pracy kierowców zapoznaj się z naszym artykułem.

 

Kiedy należy używać dyspozycji w tachografie cyfrowym?

Okresy pozostawania do dyspozycji odnoszą się do momentów, które nie obejmują ani przerw, ani czasu odpoczynku. W tych okresach kierowca nie musi przebywać na stanowisku pracy kierowcy.  Ale jest gotowy do rozpoczęcia lub kontynuacji prowadzenia pojazdu lub wykonywania innych obowiązków związanych z pracą. To m.in. czas towarzyszenia pojazdowi podczas transportu promem lub pociągiem, oczekiwanie na granicach oraz w sytuacjach związanych z ograniczeniami w ruchu drogowym.

Okresy pozostawania do dyspozycji poza planowanymi godzinami pracy są wliczane w czas dyżuru. To czas, który jest ogólnie dostępny w celu wznowienia pracy.

 

Co pokazują wyświetlacz tachografu cyfrowego?

Na ekranie tachografu widoczne są takie informacje jak: bieżąca godzina, czas lokalny, tryb pracy, aktualna prędkość, czynności wykonywane przez pierwszego i drugiego kierowcę oraz stan licznika. Aby wejść w menu, należy nacisnąć strzałkę w górę lub w dół.

Aktywności kierowcy w tachografie

Co oznacza nieznana aktywność kierowcy w tachografie cyfrowym?

Znak zapytania sygnalizuje nieznane działanie, czyli brak wpisu manualnego.

Brak właściwego ręcznego wpisu odnoszącego się do okresu, w którym karta nie była włożona do tachografu, wymaga udokumentowania tych czasów aktywności w innym sposobie. Zazwyczaj poprzez przedstawienie zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, zgodnie z przepisami art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców.

 

Czy trzeba zakończyć dzień na tachografie cyfrowym?

Kierowca ma opcję wprowadzenia danych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia pracy, umieszczając lub wyjmując kartę kierowcy z tachografu cyfrowego. Dodatkowo, może dokonać manualnego wpisu na początku zmiany, nawet jeśli karta kierowcy jest już zalogowana w tachografie.

 

Czy trzeba wyciągać kartę z tachografu cyfrowego na weekend?

Nie trzeba wyjmować karty z tachografu, gdy kierowca wykonuje jedną czynność, taką jak odpoczynek, będąc oddalonym od pojazdu. Zasadne byłoby jednak wyjęcie karty, gdy kierowca podczas opuszczania pojazdu będzie wykonywał co najmniej dwie czynności.

 

Kiedy kierowca musi wykonywać wpisy o krajach?

Konieczność notowania symbolu kraju zaczyna się, gdy przekracza się granicę państwa członkowskiego. Kierowcy zazwyczaj notują go na miejscu postoju przy granicy państwa, tuż po jej przekroczeniu na pobliskim parkingu lub innym bezpiecznym miejscu postojowym za granicą. Trzeba pamiętać, że przy każdym przekroczeniu granicy należy wykonać wpis o kraju. Przy czym nie tylko na początku i zakończeniu pracy – mówią o tym przepisy wprowadzone od 2022 roku. Ich znajomość jest ważna, ponieważ kara za brak jednego wpisu o krajach to 50 zł.

 

Kiedy należy zrobić wpis manualny w tachografie cyfrowym?

Wpis manualny (ręczny) to działanie obejmujące manualne wprowadzanie okresów na kartę za pomocą urządzenia rejestracyjnego, jak na przykład tachograf cyfrowy. Wykonuje się je w przypadku, gdy tachograf cyfrowy nie zarejestrował tych okresów automatycznie na karcie kierowcy. Następnie przypisuje się te okresy do odpowiednich czynności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85, gdy kierowca nie może używać urządzeń w pojeździe z powodu oddalenia się od niego, okresy gotowości, innej pracy, przerwy oraz dzienne okresy odpoczynku – o których mowa w ust. 3 b), c) i d) – mogą być wprowadzone na kartę kierowcy poprzez urządzenie do ręcznego wprowadzania danych, jeśli pojazd jest wyposażony w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, czyli tachografem cyfrowym.

Sytuacje, w których należy wykonać wpis ręczny to na przykład:

 • Kierowca zabiera ze sobą kartę, gdy opuszcza pojazd na chwilę, na przykład podczas przerwy na obiad,
 • W trakcie swojej zmiany, kierowca jest zatrudniony w warsztacie, podczas gdy inny kierowca korzysta z pojazdu,
 • Kierowca przyjeżdża własnym samochodem osobowym do miejsca, gdzie ma przejąć pojazd przed rozpoczęciem swojej pracy,
 • Kierowca kieruje pojazdem, który nie podlega zakresowi przepisów określonych w Rozporządzeniu 561. Na przykład samochodem dostawczym, a następnie przechodzi do prowadzenia pojazdu, który podlega tym przepisom,
 • Kierowca oczekuje na dokumenty na bazie przed wyjazdem lub składa dokumenty po powrocie.

Aktualności

Zapisz się do NEWSLETTERA